Vývoj reaktoru

News, Events

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: APLIKACE III. výzva - bez účinné spolupráce

Název projektu: Vývoj reaktoru

Cíl projektu: Cílem projektu je vývoj magneticky řiditelných reaktorů pro kompenzaci jalového výkonu a stabilizaci napětí v síti. Metodika návrhu bude ověřena funkčním prototypem o výkonu 25 MVAr a napětí 220 kV.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je vývoj metodiky návrhu magneticky řiditelných reaktorů. Celková koncepce vychází z nového řešení magnetického obvodu s možností plynule regulovat jeho reluktanci. Součástí je též vývoj nového elektroizolačního systému.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.