Výrobní zařízení pro seismicky aktivní zóny

News, Events

Pro státy Jižní Ameriky nacházející se na úpatí And představuje vysoká seismicita ohrožení rozvodných sítí. Udržet sítě v provozu v případě zemětřesení se pro místní energetiky mimořádně důležité. Tento rok ETD vyrobilo již 5. transformátor do projektů v seismicky velmi aktivní oblasti na severu Chile. Design pro tuto oblast prošel náročným schvalovacím procesem místních autorit.