Rozvoj vývojových kapacit ETD

News, Events

Hlavním cílem projektu bylo kvalitativně posílit výzkumné a vývojové kapacity společnosti ETD, zejména v oddělení výzkumu a vývoje a ve zkušebních laboratořích společnosti. V rámci realizovaného projektu bylo pořízeno následující:

  • Softwarový balík pro návrh transformátorů
  • Vypínače 22kv – 3ks
  • IT vybavení (server a disková pole)
  • 3-fázový šestipulsní usměrňovač
  • Odporníky
  • Plynový chromatograf

Možnosti zkušební laboratoře se doplněním tohoto zařízení rozšířily. I pro jiné subjekty, za tržních podmínek je možné provést následující zkoušky:

  • Chromatografické rozbory plynů obsažených v transformátorovém oleji
  • Zatěžovací zkoušky elektrických zařízení a komponent do hodnoty 200A trvale a 5000 A po dobu 1s při napětí do 16 kV.
  • Zatěžovací zkoušky stejnosměrné, do napětí 400 V a proudu 4000 A.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.