ETD dodává 4 blokové transformátory pro jadernou elektrárnu Mochovce

News, Events

ETD má v realizaci zakázku na 4 blokové transformátory 300 MVA/420kV, které budou instalovány v jaderné elektrárně Mochovce na jihu Slovenska. Postupně tak nahradí stávající transformátory, které ETD vyrobily před více než 30 lety. Po celou dobu provozu fungovaly transformátory bezchybně, čímž potvrdily vysokou kvalitu a spolehlivost produkce značky ETD.

Dodávka prvních dvou transformátorů je naplánována na září 2020. Zbývající dvě jednotky budou dodány v následujících dvou letech.