ETD - Rozvoj infrastruktury pro vlastní VaV aktivity společnosti

News, Events

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: POTENCIÁL - III. VÝZVA

Název projektu: ETD - Rozvoj infrastruktury pro vlastní VaV aktivity společnosti

Cíl projektu: Cílem projektu je rozšířit stávající výzkumně inovační kapacity žadatele a dovybavit VIK o taková unikátní zařízení, která jsou potřebná pro výzkum a vývoj izolačních systémů hladiny velmi vysokého napětí (VVN) od 500 kV. Nová výzkumná kapacita bude umožňovat experimentální ověření výpočetních mechanismů, matematických modelů a datových simulací. Základem infrastruktury rozšířené VIK pro provádění výzkumných a vývojových prací bude zejména speciální experimentální transformátor velmi vysokého výkonu s odpovídajícím příslušenstvím. Tento unikátní transformátor se bude používat pro experimenty a zkoušení nových izolačních systémů.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity (VIK) společnosti ETD TRANSFORMÁTORY a.s. v Plzni. Pořízená výzkumně vývojová infrastruktura bude umístěna v prostorách zkušebny velmi vysokého napětí (VVN) a bude sloužit jednak k vývoji a zkouškám izolací transformátorů vyráběných v ETD a jednak k vývoji nových izolačních struktur a systémů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.