Elektrotechnická zkušebna

Elektrotechnická zkušebna (EZ) nabízí široký rozsah elektrotechnických a vzduchotechnických zkoušek a měření průmyslových zařízeních.

Mezi našimi zákazníky jsou desítky drobných i velkých výrobců energetických zařízení a komponent trakční výzbroje z celé Evropy. Největší objem zakázek byl realizován pro výrobce jistících a spínacích přístrojů, tlumivek, rezistorů, transformátorů, točivých elektrických strojů, kompresorů a rozváděčů.

Provádíme vývojové a typové zkoušky energetických zařízení a trakční výzbroje pro DC i AC (50 Hz i 16 2/3 Hz) soustavu, vývojové a typové zkoušky NN a VN spínacích přístrojů a rozváděčů, hlavně pak:

 • oteplovací zkoušky a měření ztrát
 • zkoušky spínací a vypínací schopnosti
 • zkoušky zkratové odolnosti
 • zkoušky elektrické pevnosti izolace (DC napětím, AC napětím 50 Hz, atmosférickým i spínacím impulsem a měření částečných výbojů)
 • měření ventilačních a hydraulických veličin
 • ověření krytí do stupně IP4X

Strojní a přístrojové vybavení

Přístrojové vybavení:

 • dvojice výkonových analyzátorů LEM NORMA a FLUKE
 • sada 2 a 4 kanálových osciloskopů značek HP, Agilent Technologies a KEYSIGHT
 • ultrazvukový průtokoměr PORTAFLOW MKII, Micronics
 • mrazicí box do -40°C
 • řada elektrických pecí do 900°C
 • měřicí systém teplot a malých napětí EPAD, Dewetron
 • bezdrátový měřicí systém teplot MWTC firmy Omega
 • termokamera FLIRi3
 • řada přesných multimetrů, tlakoměrů a anemometrů, teploměrů, vlhkoměrů, měřičů vodivosti, síly, atd.

Strojní vybavení:

 • synchronní generátor ve zkratovém provedení 25 MVA
 • synchronní generátor 800 kVA
 • dvojice zkratových transformátorů 3 500 kVA a 20 MVA
 • diodový usměrňovač 4 kV/2 000 A
 • galvanizační dynamo 15 V/5 000 A
 • dvojice dynam 25 V/1 000A
 • dvojice DC motorů 800 V/2 500 A
 • řada DC a AC VN vypínačů
 • impulzní generátory, 400 a 2 000 kV
 • sada AC 50 Hz zdrojů do 120 kV
 • řada DC stabilizovaných zdrojů značek STATRON a CATA POWER, atd.