Třífázové výkonové transformátory
Zpět k

Třífázové výkonové transformátory

Popis


ETD vyrábí třífázové transformátory dle individuálních požadavků zákazníka, včetně různých typů vinutí, chlazení a specifických rozměrů.

■ Třífázové regulované olejové transformátory s rozsahem jmenovitého výkonu od 10 do 320 MVA a jmenovitým napětím do 420 kV

■ Třífázové neregulované olejové transformátory s jmenovitým výkonem do 410 MVA a jmenovitým napětím do 420 kV

Naše transformátory splňují všechny požadované IEC, ISO, EN standardy a předpisy, včetně požadavků na Ekodesign (Tier 2 z roku 2021) s cílem snížit celkové ztráty transformátoru (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1783 kterým se mění nařízení (EU) č. 548/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory), čímž pomáhají snižovat globální uhlíkovou stopu.

 

Parametr

Hodnota

Jmenovitý výkon

10 МVА - 410 МVА

Jmenovité napětí

dо 420 kV