Jednofázové výkonové transformátory
Zpět k

Jednofázové výkonové transformátory

Popis

ETD vyrábí jednofázové transformátory dle individuálních požadavků zákazníka, včetně různých typů vinutí, chlazení a specifických rozměrů.

■ Jednofázové neregulované olejové transformátory s celkovým třífázovým jmenovitým výkonem do 1200 MVA a jmenovitým napětím do 420 kV.

Naše transformátory splňují všechny požadované IEC, ISO, EN standardy a předpisy, včetně požadavků na Ekodesign (Tier 2 z roku 2021) s cílem snížit celkové ztráty transformátoru (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1783 kterým se mění nařízení (EU) č. 548/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory), čímž pomáhají snižovat globální uhlíkovou stopu.

 

Parametr

Hodnota

Jmenovitý výkon

do 1200 МVА

Jmenovité napětí

dо 420 kV