Jednofázové výkonové transformátory
Třífázové výkonové transformátory
Autotransformátory
Speciální transformátory
Pecní transformátory
Trakční transformátory a tlumivky
Reaktory
Opravy a údržba